bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Status prawny

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu zostało powołane na podstawie Uchwały XLV/637/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 roku.
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu jest placówką publiczną i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu,
  • Regulaminów wewnętrznych.
 3. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Kalisz.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Paznaniu.Opublikował/a: Radosław Sulej
Publikacja dnia: 11.02.2015
Informację wytworzył/a: Radosław Sulej
Dokument z dnia: 02.02.2015
Dokument oglądany razy: 688