bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Placówka prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
  • Księga słuchaczy.
  • Księga druków ścisłego zarachowania.
  • Ewidencja ilościowo - wartościowa.
  • Księga zastępstw.
  • Rejestr zarządzeń.
  • Rejestr pracowników.
  • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
  • Dziennik korespondencyjny.
  • Składnica akt placówki.
  • Rejestr wydanych indeksów.
  • Ewidencja wydanych zaświadczeń.
  • Rejestr wydanych świadectw i dyplomów.
 2. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).


Opublikował/a: Radosław Sulej
Publikacja dnia: 24.02.2021
Informację wytworzył/a: Marcin Szymczak
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 208