bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Projekt EFS 2013 - 2015

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

 • Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 • Beneficjentem Projektu jest Miasto Kalisz.
 • Okres realizacji projektu 01.08.2013 – 31.07.2015.
 • Realizator – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
 • Łączna wartość projektu 1.704 210,40.

Cel główny

Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w 20 szkołach i 15 przedszkolach, spójnego z ich potrzebami.

Cele szczegółowe

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach ofert doskonalenia.
 • Poprawa jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli poprzez zorganizowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia.
 • Poprawa zdolności planowania i realizowania procesu doskonalenia nauczycieli w mieście Kalisz.

Grupa docelowa

 • 20 szkół dla dzieci i młodzieży i 15 przedszkoli
 • 490 nauczycieli i nauczycielek z tych szkół i przedszkoli
 • 35 dyrektorów i dyrektorek szkół i przedszkoli miasta Kalisza

Rekrutacja szkół i przedszkoli

 • Termin rekrutacji:
 • wrzesień – 7 październik 2013
 • Miejsce składania dokumentów:
 • Biuro Projektu - CKUiP w Kaliszu

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie projektu http://www.projektefs.ckziu.kalisz.pl/Opublikował/a: Radosław Sulej
Publikacja dnia: 09.12.2019
Informację wytworzył/a: Jadwiga Jeziorska
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 2 493