bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu jest placówką publiczną i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
  • Regulaminów wewnętrznych.
 2. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Kalisz.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Paznaniu.Opublikował/a: Radosław Sulej
Publikacja dnia: 24.02.2021
Informację wytworzył/a: Marcin Szymczak
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 877