bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu jako jedno z ogniw systemu edukacji narodowej prowadzi wiodącą działalność w kształceniu dorosłych.

Do zadań Centrum w szczególności należy:

  • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  • opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy,
  • doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych,
  • udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,
  • organizowanie konsultacji zbiorowych i indywidualnych w kształceniu na odległość,
  • współpraca z organizatorami oświaty dla dorosłych w kraju i za granicą,
  • opracowywanie nowatorskich rozwiązań programowo - metodycznych w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.


Opublikował/a: Radosław Sulej
Publikacja dnia: 24.02.2021
Informację wytworzył/a: Marcin Szymczak
Dokument z dnia: 24.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 644